Passend onderwijs

 • De Stipe, Ondersteuningsteam Primair Onderwijs

  De Stipe, Ondersteuningsteam Primair Onderwijs Zuidoost Friesland
  Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt waar hij of zij recht op heeft. Het handelingsgericht werken staat hierbij centraal.

  Onze visie
  In het begrijpen en uitvoeren van passend onderwijs ziet De Stipe zichzelf in een ondersteunende en verbindende rol, waarbij de ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen en leerkrachten steeds centraal staan.

  Link naar de website

  Lees meer...
 • Handboek Handelingsgerichte Procesdiagnostiek

  Op de scholen van de Tjongerwerven CPO wordt handelingsgericht gewerkt.  

  Het doel van HGW is om het onderwijs goed af te stemmen op alle kinderen. Dit betekent dat door middel van HGW het onderwijsaanbod afgestemd wordt op de (onderwijs)behoeften van de leerlingen. 

  Lees meer...
 • Protocollen schoolloopbaan en het schoolondersteuningsprofiel

  Onder de knop download vindt u het schoolondersteuningsprofiel van onze school. Hierin staat beschreven hoe de leerlingenzorg bij ons op school is geregeld en wat onze mogelijkheden en onze grenzen zijn.

  In het protocol schoolloopbaan staat beschreven hoe de reguliere schoolloopbaan van een leerlingen er op SWS De Nijewier ongeveer uit zal zien. 

  Lees meer...