Voor identiteitsrijk en eigentijds onderwijs

SWS De Nijewier is een samenwerkingsschool in het dorp Tjalleberd. Wij danken onze naam aan de fusie tussen christelijke basisschool Anjewier en openbare basisschool De Nijewei. De fusie vond plaats op 1 augustus 2016 en het maakt ons de eerste samenwerkingsschool van de gemeente Heerenveen. De nieuwe school zorgt voor stabiel basisonderwijs voor kinderen uit Heerenveen en uit de dorpen Terbant, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot, voor nu en in de toekomst!

Ons onderwijs is eigentijds en identiteitsrijk. Levensbeschouwelijke vorming heeft een prominente plaats binnen ons onderwijs. Hieronder vallen vakken als godsdienst, overige (geestelijke) stromingen en burgerschapsvorming. Onze identiteitscommissie geeft inhoud en vorm aan de jaarlijkse religieuze feesten en houdt hierbij specifiek rekening met de diversiteit onder leerlingen en hun ouders. Hoewel er in de school lesgegeven wordt in het Nederlands, wordt er veel Fries gesproken. Zowel met leerlingen als met ouders. Onze populatie is een gemengd gezelschap van Fries- en niet Friessprekende leerlingen en ouders. Uiteraard heeft Fries ook een plek binnen het lesrooster van de school. Lees meer...

Contact opnemen

SWS De Nijewier
Aengwirderweg 284
8458 BJ Tjalleberd
Telefoon: 0513-704900
E-mail: [email protected]

Facebook

 

 

Informatie nieuwe ouders.

Bent u enthousiast geworden over onze school en u wilt graag meer informatie? Dan kunt u uw gegevens invullen in het formulier. U kunt ons natuurlijk ook bellen voor een gesprek op telefoon: 0513-704900
Graag maken we met u een afspraak om onze school te bezoeken.

Wilt u meer informatie over onze school of over het aanmelden bij onze school?

Neem dan contact met ons op.

Tot ziens!
Albertha Hoekstra
Directeur SWS De Nijewier

> Lees onze privacyverklering voor kinderen en ouders

Schoolgids SWS De Nijewier